Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Chiều ngày 15 tháng 12 năm 2020. Ban quản lý dư án CarBi 2 tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với WWF - Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm áp dụng các công cụ giám sát, báo cáo tuần tra rừng và giám sát đa dạng sinh học (SMART và WebGis) trong công tác tuần tra và bảo vệ rừng ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự hội thảo có các đại biểu đến từ Chi Cục Kiểm lâm, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, VQG Bạch Mã, KBT Sao La, Các Ban quản lý rừng phòng hộ, công ty lâm nghiệp và đại diện các Ban quản lý rừng cộng đồng của xã A Roàng, huyện A Lưới; xã Phong Sơn huyện Phong Điền. 

Đại diện WWF Việt Nam và đại diện Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã trình bày, chia sẻ những kết quả nội bật, những thuận lợi, khó khăn cũng như bài học kinh nghiệm của kế hoạch thử nghiệm, sử dụng công cụ SMART Mobile, SMART Connect Và Áp dụng WebGis cho hoạt động tuần tra bảo vệ rừng, đồng thời đề xuất các định hướng trong thời gian tới về việc áp dụng máy tính bảng trong công tác tuần tra, giám sát và chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngoài ra hội thảo đã được lắng nghe qua các chia sẻ từ các đại diện đến từ các Ban Quản lý, VQG Bạch Mã và đại diện RCĐ A Ho, Phong Sơn… về những kết quả đạt được trong quá trình sử dụng các công cụ này qua việc áp dụng khi đi tuần tra thực địa. Qua quá trình thảo luận, đánh giá nhận thấy rằng việc sử dụng các công cụ SMART, WebGis trong công tác tuần tra bảo vệ rừng nhằm dễ dàng theo dõi lộ trình tuyến tuần tra, tra cứu bản đồ đồng thời giúp quản lý dữ liệu một cách thông minh, nhanh chóng, chính xác, minh bạch và hiệu quả.

Qua hội thảo này, đã giúp các đại biểu hiểu sâu hơn, chia sẻ về tính ưu việt của các công cụ từ đó có định hướng nhân rộng nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý của chủ rừng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng trong bối cảnh hiện nay.

Hoàng Vũ

 Một số hình ảnh Hội thảo:

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan