Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Năm 2023, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thực hiện chi trả giảm phát thải khí nhà kính thông qua tài khoản ngân hàng, hoặc đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính công ích cho 800 chủ rừng với hơn 35,7 tỷ đồng.

Chiều 14/12, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch chi trả giảm phát thải khí nhà kính (ERPA) tại tỉnh năm 2023.

Ông Nguyễn Tất Tùng, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, thực hiện chi trả ERPA sẽ tạo ra nguồn tài chính bổ sung cho ngành lâm nghiệp để đầu tư trực tiếp vào rừng, hình thành thị trường carbon trong nước và tham gia thị trường carbon thế giới, giúp gia tăng thu nhập cho các chủ rừng, người dân và doanh nghiệp thông qua kết quả giảm phát thải, nâng cao năng suất, chất lượng rừng, giá trị sinh thái của rừng, cải thiện sinh kế bền vững. Giúp nâng cao nhận thức của các bên liên quan về giá trị dịch vụ carbon rừng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của địa phương, chủ rừng.

Năm 2023 tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện chi trả thông qua tài khoản ngân hàng, hoặc đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính công ích cho 800 chủ rừng với hơn 35,7 tỷ đồng.

Thực hiện ERPA sẽ góp phần bảo vệ diện tích rừng hiện có và nâng cao độ che phủ của rừng, giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu; từ đó, tạo thêm nguồn kinh phí khá lớn phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng và hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân sống gắn bó với rừng.

Đây cũng là nguồn kinh phí quan trọng giúp cộng đồng, cá nhân và hộ gia đình cải thiện đời sống, duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, góp phần nâng cao chất lượng rừng và trữ lượng carbon, đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải quốc gia và hạn chế biến đổi khí hậu toàn cầu.

Theo Quyết định số 641/QĐ-BNN-TCLN của Bộ NN&PTNT và Kế hoạch số 393/KH-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế nguồn thu từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh, nguồn thu từ kết quả giảm phát thải được chia làm 3 kỳ tương ứng với thời gian từ năm 2023 đến 2025. Dựa trên diện tích rừng tự nhiên theo kết quả điều tra, kiểm kê rừng hàng năm và kết quả hấp thụ giảm phát thải của rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh, số tiền quỹ Trung ương điều phối cho tỉnh Thừa Thiên - Huế trong 3 năm (2023 - 2025) là khoảng 131 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí khá lớn phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng và hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân sống gắn bó với rừng.

Năm 2023 tỉnh Thừa Thiên Huế được điều phối số tiền hơn 37 tỷ đồng để thực hiện chi trả thông qua tài khoản ngân hàng, hoặc đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính công ích cho 800 chủ rừng, gồm 721 chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình, 11 chủ rừng là tổ chức, 58 UBND xã và 10 tổ chức khác có rừng tự nhiên; sau khi trích kinh phí quản lý (5%), số tiền còn lại (95%) thực hiện chi trả cho các đối tượng hưởng lợi là hơn 35,7 tỷ đồng.

Thời gian chi trả sẽ căn cứ kế hoạch tài chính hằng năm nguồn thu từ ERPA, UBND tỉnh quy định việc tạm ứng, thanh toán cụ thể cho các đối tượng được hưởng lợi. Đối với chủ rừng là tổ chức, UBND xã và tổ chức khác được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của đơn vị. Đối với cộng đồng, nhóm hộ và hộ gia đình thực hiện chi trả qua tài khoản ngân hàng, thanh toán điện tử, qua đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, hạn chế chi trả trực tiếp; đảm bảo an toàn, đúng đối tượng, công khai, minh bạch...

Thực hiện ERPA sẽ góp phần bảo vệ diện tích rừng hiện có và nâng cao độ che phủ của rừng, giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu.

Tại Hội nghị được nghe các chuyên gia thảo luận, đưa ra một số giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, định hướng triển khai nhằm thực hiện việc chi trả kết quả giảm phát thải hiệu quả, đúng đối tượng, đúng quy định; đồng thời tạo tiền đề triển khai thuận lợi, cũng như phát triển các dự án, chương trình tiềm năng về hấp thụ và lưu giữ carbon sau này.

Được biết, tỉnh Thừa Thiên - Huế là một trong 6 tỉnh vùng Bắc Trung bộ được tham gia thí điểm ERPA với Ngân hàng Thế giới (WB). Đây là hoạt động chi trả giảm phát thải dựa vào kết quả, tiến tới triển khai toàn diện về dịch vụ môi trường theo quy định.

                                                            (Nguồn: kinhtenongthon.vn)

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan