Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 24/4/2024, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đón Đoàn công tác đánh giá giữa kỳ tiến độ triển khai thực hiện ERPA đến làm việc. Thành phần Đoàn công tác gồm: Đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) Bà Nguyễn Thị Lệ Thu - Chuyên gia môi trường cấp cao - Trưởng Đoàn công tác WB, Ông Muthukumara Mani - Chuyên gia kinh tế môi trường, Bà Kate Lillian Chadwick - Tư vấn giảm phát thải, Ông Christopher Turtle - Chuyên gia môi trường, Bà Kaori Oshima -  Chuyên gia xã hội, Ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia môi trường, Ông Đào Quang Minh - Tư vấn phát triển xã hội, Bà Trần Thúy Hà - Chuyên gia quản lý tài chính, Bà Đinh Thùy Quyên - Trợ lý chương trình; đi cùng đoàn có Đại diện Cục Lâm nghiệp (Phòng Khoa học Công nghệ và HTQT; Đại diện Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam có ông Nguyễn Chiến Cường, Ông Nguyễn Quỳnh Dương. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế gồm có Ban lãnh đạo Quỹ và các trưởng phó phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Quỹ tỉnh, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm.

Trong chương trình làm việc, Đoàn Kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện ERPA tại tỉnh Thừa Thiên Huế: Công tác quản lý tài chính đối với nguồn thu từ ERPA của Quỹ tỉnh, chủ rừng và các đối tượng hưởng lợi; tình hình thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn môi trường và xã hội; bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai ERPA tại địa phương; đề xuất kiến nghị và kế hoạch triển khai ERPA trong thời gian tới.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tất Tùng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đã báo cáo chi tiết tình hình thực hiện chi trả giảm phát thải khí nhà kính tại tỉnh Thừa Thiên Huế: Báo cáo kết quả thực hiện chi trả ERPA (Các hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành: Vận hành của Quỹ tỉnh và hệ thống chi trả tiền thu được từ ERPA,văn bản chỉ đạo điều hành của cấp có thẩm quyền và Quỹ tỉnh, truyền thông và tăng cường năng lực; tình hình thu, chi giải ngân tại Quỹ tỉnh; tình hình thu chi tại chủ rừng là tổ chức; thực hiện đảm bảo an toàn môi trường, xã hội và xử lý vi phạm, khiếu nại); đánh giá hiệu quả triển khai chi trả ERPA (Công tác bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh, hỗ trợ sinh kế người dân, hỗ trợ kinh phí cho các chủ rừng là tổ chức, bài học kinh nghiệm; kế hoạch thực hiện năm 2024 (Kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính);  song song đó chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của Quỹ tỉnh trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị định số 107/2022/NĐ-CP và nêu lên một số đề xuất, kiến nghị.

Cũng tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã được nghe các ý kiến của đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm về những khó khăn trong triển khai thoả thuận chi trả ERPA, những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai, thực hiện.

Trong chương trình làm việc, Kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện ERPA của chủ rừng, các đối tượng hưởng lợi tại Vườn Quốc Gia Bạch Mã, các cộng đồng thôn tham gia nhận khoán bảo vệ rừng và hỗ trợ sinh kế từ đơn vị.

Tại huyện Nam Đông, Đoàn làm việc với Hạt Kiểm lâm Nam Đông, UBND xã Thượng Nhật và các cộng đồng thôn xã Thượng Nhật về công tác triển khai thực hiện Nghị định số 107/2022/NĐ-CP. Đoàn công tác đã ghi nhận những kết quả thực hiện và  những khó khăn, vướng mắc trong việc chi trả nguồn ERPA của các bên.

Cuối ngày làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB), Cục Lâm nghiệp, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam ghi nhận các kết quả đã đạt được và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương; đồng thời đề nghị Quỹ tỉnh và các Sở ngành liên quan hướng dẫn các chủ rừng thực hiện đúng quy định tại Nghị định 107/2022/NĐ-CP và tăng cường thêm công tác tuyên truyền, tổ chức kiểm tra, giám sát để công tác thực hiện chi trả nguồn ERPA ngày càng thuận lợi và hiệu quả hơn.

                                                                          Vương Hoa

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan