Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 23/7/2015 Sở Tài Chính đã ban hành công văn 1855/STC-QLNS về việc sử dụng kinh phí chi trả DVMTR

Ngày 24 tháng 7 năm 2017 Sở Tài Chính đã ban hành công văn số 1919/STC-QLNS về việc quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn thu tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về