Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 12 tháng 7 năm 2021 Sở Tài Chính đã ban hành Quyết định 2301/QĐ-STC về việc phê duyệt chi tiết kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa thiên Huế năm 2021 và Dự toán chi quản lý của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh năm 2021

 

Ngày 21 tháng 5 năm 2020 Sở Tài Chính đã ban hành Quyết định 1361/QĐ-STC về việc phê duyệt chi tiết kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa thiên Huế năm 2020 và Dự toán chi quản lý của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh năm 2020.

Ngày 23/7/2015 Sở Tài Chính đã ban hành công văn 1855/STC-QLNS về việc sử dụng kinh phí chi trả DVMTR

Ngày 24 tháng 7 năm 2017 Sở Tài Chính đã ban hành công văn số 1919/STC-QLNS về việc quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn thu tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về