Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Sáng ngày 21/6/2024, thực hiện Công văn số 155/GM-VNFF-BĐH ngày 17/6/2024 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam về họp trực tuyến Báo cáo cập nhật tiến độ thực hiện ERPA của 06 tỉnh vùng Băc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế). Ông Lê Văn Thanh - Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam chủ trì cuộc họp. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, có ban lãnh đạo, các trưởng phó phòng chuyên môn và nghiệp vụ của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, đại diện Sở Tài chính, đại diện Chi cục Kiểm lâm cùng các lãnh đạo đại diện cho các đơn vị chủ rừng là tổ chức tham gia cuộc họp.

Phát biểu khai mạc, Ông Lê Văn Thanh phổ biến nội dung chính: nhằm nắm bắt tình hình khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai ERPA và thúc đẩy các địạ phương phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2024.

Báo cáo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tất Tùng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đã báo cáo chi tiết kết quả triển khai về tiến độ giải ngân nguồn thu từ ERPA năm 2023 và nhiệm vụ cần triển khai trong năm 2024, song song đó chia sẻ những thuận lợi, khó khăn của Quỹ tỉnh trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị định số 107/2022/NĐ-CP.

Cũng tại buổi làm việc, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã được nghe ý kiến của đại diện các chủ rừng là tổ chức về những khó khăn trong triển khai thoả thuận chi trả ERPA, những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai, thực hiện; Cơ chế lồng ghép các nguồn vốn phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; Cơ chế vận hành của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng các tỉnh với các đơn vị chủ rừng và các đối tác liên quan. Đặc biệt là tiến độ giải ngân của các chủ rừng là tổ chức đối với các hoạt động tham gia thỏa thuận nhận khoán bảo vệ rừng và hỗ trợ sinh kế từ đơn vị chủ rừng.

Cuối buổi họp, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã ghi nhận các kết quả đã đạt được và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương, đặc biệt vướng mắc trong việc chi trả nguồn ERPA của các bên,  đồng thời đề nghị Quỹ tỉnh và các Sở ngành liên quan, các chủ rừng tiếp tục thực hiện đúng quy định tại Nghị định 107/2022/NĐ-CP.

                                                                                      Vương Hoa

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan