Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Nhiều năm qua, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đã và đang mang lại hiệu quả rõ nét cho người dân ở các cộng đồng thôn, bản, nơi tập trung các đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhờ nguồn tiền chi trả DVMTR mà cuộc sống của người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang đổi thay từng ngày. Cùng với đó, những mảng rừng xanh đang ngày một sinh sôi. Để có được thành quả này, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đã không ngừng đổi mới, sáng tạo xây dựng nội dung tập huấn sao sát, ngắn gọn giúp bà con cộng đồng dễ hiểu và nắm bắt nhanh nội dung cần thực hiện để áp dụng trong vào công tác quản lý, bảo vệ rừng của cộng đồng, nhóm hộ mình, góp phần thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn chính sách chi trả DVMTR tại địa phương.

Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các cộng đồng, nhóm hộ là công tác không thể thiếu trong kế hoạch hàng năm của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế. Vì vậy, từ ngày 27/10 – 01/11/2023 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn “Nâng cao năng lực thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường” trên địa bàn 02 huyện: Nam Đông và A Lưới.

Tham gia tập huấn có đại diện UBND xã, kiểm lâm địa bàn và Ban quản lý rừng cộng đồng, nhóm hộ thuộc 07 xã thực hiện chi trả DVMTR của 02 huyện Nam Đông và A Lưới. Nội dung tập huấn tập trung: Giới thiệu một số nổi bật về chi trả DVMTR trên địa bàn huyện, tỉnh trong thời gian qua; Phổ biến một số nội dung, quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp liên quan đến việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR; Hướng dẫn việc lập thủ tục hồ sơ chi trả tiền DVMTR; Hướng dẫn ghi chép sổ tay quản lý sử dụng tiền DVMTR và nhật ký tuần tra rừng.

Tập huấn cho các chủ rừng xã Thượng Quảng, xã Thượng Long, tại Nhà văn hóa xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quá trình tập huấn, bên cạnh phần trình bày tổng quan về các quy định hiện hành trong công tác chi trả DVMTR và kế hoạch chi trả tiền DVMTR năm 2023, các học viên đã tham gia thảo luận về những khó khăn, tồn tại và tích cực chia sẻ kinh nghiệm trong việc lập thủ tục hồ sơ chi trả DVMTR, kế hoạch, báo cáo, kết quả tuần tra bảo vệ rừng và quản lý sử dụng tiền chi trả DVMTR của cộng đồng, nhóm hộ. Qua các buổi tập huấn, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận và đưa ra giải pháp tháo gỡ một số khó khăn, thắc mắc của các chủ rừng, giúp các chủ rừng yên tâm thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ diện tích rừng của cộng đồng, nhóm hộ mình được giao.

Tập huấn cho các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ xã Hồng Bắc, xã Hồng Kim và thị trấn A Lưới tại UBND thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong đợt tập huấn này, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đã từng bước nâng cao chất lượng thực hiện chính sách chi trả DVMTR cho các chủ rừng là Ban quản lý rừng cộng đồng, nhóm hộ trên địa bàn 2 huyện Nam Đông, A Lưới và thúc đẩy việc thực thi chính sách chi trả DVMTR ngày càng tốt hơn tại địa phương.

                                                                            Quang Dũng

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan