Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 21 tháng 5 năm 2020 Sở Tài Chính đã ban hành Quyết định 1361/QĐ-STC về việc phê duyệt chi tiết kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa thiên Huế năm 2020 và Dự toán chi quản lý của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh năm 2020.

 

 

Danh sách file đính kèm

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan