Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Năm 2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế (Quỹ tỉnh) đã nỗ lực triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả rất tích cực. Nguồn tiền DVMTR thực sự là nguồn lực quan trọng, giúp cho các chủ rừng chủ động nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng được giao, góp phần giữ vững độ che phủ rừng của tỉnh, đồng thời tạo thêm nhiều công ăn việc làm, đem lại thu nhập đáng kể cho hàng ngàn lao động vùng nông thôn, miền núi trên địa bàn.

Theo thống kê, diện tích chi trả tiền DVMTR năm 2022 là hơn 157.808 ha rừng/282.750 ha có rừng của tỉnh (chiếm 56%), bao gồm 10 chủ rừng là tổ chức Nhà nước, 04 Hạt Kiểm lâm phối hợp quản lý phần diện tích chi trả DVMTR của UBND các xã được nhà nước giao trách nhiệm quản lý và 631 chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình với tổng số tiền chi trả trên 71 tỷ đồng.

Ngoài việc chi trả phần lớn qua tài khoản ngân hàng (đạt 99,7% tổng số tiền chi trả, cho các chủ rừng là tổ chức Nhà nước và UBND xã thông qua 4 Hạt Kiểm lâm là 57,31 tỷ đồng, các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình là 13,58 tỷ đồng), ngày 06-07/4/2022, Quỹ tỉnh cũng đã chi trả trực tiếp tiền mặt đến tận tay cho một số hộ gia đình ở những vùng sâu vùng xa, điều kiện đi lại khó khăn, số tiền được nhận ít, tập trung chủ yếu ở huyện A Lưới.

Nhằm đảm bảo công khai, minh bạch và tăng cường sự giám sát của chính quyền địa phương, của cộng đồng trong công tác chi trả, Quỹ tỉnh gửi công văn thông báo chi trả đến các UBND xã, Hạt Kiểm lâm các huyện thời gian, địa điểm và danh sách chi trả cho các chủ rừng, đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, nhà cộng đồng thôn danh sách các chủ rừng trên địa bàn được nhận tiền chi trả DVMTR. Việc chi trả tiền DVMTR kịp thời đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi qua đó góp phần tiếp thêm động lực cho bà con yên tâm gắn bó với rừng.

                                                               Thanh Hiếu

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan