Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 15/11/2017, Đoàn kiểm tra của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đến kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy. Đoàn kiểm tra gồm có: Ông Nguyễn Xuân Hiền - Giám đốc, ông Trần Quốc cảnh - Phó Giám đốc và các cán bộ phụ trách kiểm tra, giám sát, phụ trách lưu vực, kế toán của Quỹ. Bên Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Việt – Phó Giám đốc, ông Hoàng Phước Toàn – Phó Giám đốc và các cán bộ phụ trách Kế hoạch – Kỹ thuật, kế toán – Tài chính của đơn vị.

Mở đầu buổi kiểm tra ông Nguyễn Xuân Hiền - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế phổ biến chương trình công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR năm 2017.

Sau khi nghe giám đốc Quỹ phổ biến chương trình, ông Nguyễn Văn Việt - Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy báo cáo tình hình triển khai, tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR năm 2017 của đơn vị.

Đoàn kiểm tra đã có những đánh giá công tác sử dụng kinh phí dịch vụ môi trường rừng, nghiệm thu nội bộ diện tích cung ứng DVMTR, quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng thay thế. Qua đánh giá giúp đơn vị hoàn thiện các vấn đề mà đoàn kiểm tra giám sát chỉ ra nhằm đơn vị thực hiện tốt chính sách chi trả DVMTR và trồng rừng thay thế.

 

Vương Hoa

 

 

 

 

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan