Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Từ ngày 08-09/4/2024, Cục Lâm nghiệp tổ chức Đoàn công tác đến làm việc với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế để kiểm tra tiến độ giải ngân, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 107/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 của Chính phủ về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA).

Thành phần Đoàn công tác gồm: Ông Đào Văn Thanh - Phó Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT, Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam - Trưởng đoàn; Ban Điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam có ông Nguyễn Văn Lương, Trưởng phòng Kiểm tra, giám sát - Phó trưởng Đoàn cùng các cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế gồm có Ban lãnh đạo Quỹ và các trưởng phó phòng chuyên môn thuộc Quỹ tỉnh, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm. Trong chương trình làm việc, Đoàn kiểm tra tiến độ giải ngân nguồn thu từ ERPA, triển khai thực hiện Nghị định số 107/2022/NĐ-CP; đồng thời đôn đốc, hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện Nghị định số 107/2022/NĐ-CP.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tất Tùng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đã báo cáo chi tiết kết quả triển khai về tiến độ giải ngân nguồn thu từ ERPA năm 2023, song song đó chia sẻ những thuận lợi, khó khăn của Quỹ tỉnh trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị định số 107/2022/NĐ-CP.

Cũng tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Cục Lâm nghiệp đã được nghe các ý kiến của đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm về những khó khăn trong triển khai thoả thuận chi trả ERPA, những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai, thực hiện; Cơ chế lồng ghép các nguồn vốn phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; Cơ chế vận hành của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng với các đơn vị chủ rừng và các đối tác liên quan.

Trong chương trình làm việc, Đoàn công tác đã đến làm việc, kiểm tra tiến độ giải ngân nguồn thu từ ERPA, triển khai thực hiện Nghị định số 107/2022/NĐ-CP tại Ban quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Phong Điền và các cộng đồng thôn tham gia nhận khoán bảo vệ rừng và hỗ trợ sinh kế từ đơn vị.

Tại huyện Nam Đông, Đoàn làm việc với Hạt Kiểm lâm Nam Đông, UBND xã Thượng Nhật và các cộng đồng thôn xã Thượng Nhật về công tác triển khai thực hiện Nghị định số 107/2022/NĐ-CP. Đoàn công tác đã ghi nhận những kết quả thực hiện và  những khó khăn, vướng mắc trong việc chi trả nguồn ERPA của các bên.

Sau 02 ngày làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn công tác Cục Lâm nghiệp ghi nhận các kết quả đã đạt được và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương; đồng thời đề nghị Quỹ tỉnh và các Sở ngành liên quan tăng cường thêm công tác tuyên truyền, tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các chủ rừng thực hiện đúng quy định tại Nghị định 107/2022/NĐ-CP.  

 

                                                                                                   Vương Hoa

 

 

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan