Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 07-08/12/2017 tại thành phố Hà Nội, tổ chức WWF tại Huế phối hợp Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam và nhóm tư vấn khung giám sát – đánh giá và hệ thống webgis tổ chức hội thảo hoàn thiện khung PFES M&E và webgis trong chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Đến dự hội thảo có sự tham gia của các đại biểu đến từ các bên gồm: Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB); Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thanh Hóa; Viện Sinh thái rừng và Môi trường; Trung tâm Con người và Thiên nhiên; Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam và Dự án Tổ chức Winrock International tại Việt Nam.

Mở đầu hội thảo là nội dung trình bày của ông Nguyễn Quang Hòa Anh, quản lý dự án của tổ chức WWF tại Huế về mục tiêu, hoạt động, kết quả ban đầu, cũng như những kết quả mong đợi và định hướng phát triển trong tương lai. Tiếp theo là nội dung trình bày của ông Ngô Trí Dũng, tư vấn của dự án tổ chức WWF tại Huế về dự thảo khung giám sát – đánh giá và các chỉ số trong chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR); sơ lược gồm có 15 chỉ số giám sát và 09 chỉ số đánh giá được chia thành 04 nhóm: Thể chế, chính sách và chỉ đạo điểu hành; kinh tế; xã hội và môi trường. Tiếp đến là nội dung trình bày của ông Trần Quốc Cảnh, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế và ông Phan Quang Tĩnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam tổng quan về chính sách chi trả DVMTR đã thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong những năm qua; trình bày mục đích và yêu cầu của bộ công cụ thu thập dữ liệu, giới thiệu các biểu mẫu; quá trình hình thành và thực hiện hệ thống webgis cũng như ứng dụng máy tính bảng trong quá trình báo cáo và tuần tra bảo vệ rừng chi trả DVMTR. Cuối cùng là nội dung trình bày của ông Đặng Văn Chính, tư vấn của hệ thống webgis giới thiệu cấu trúc, tính năng, hoạt động, quản trị chi trả DVMTR bằng webgis; giới thiệu chung về hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu chi trả DVMTR tại 02 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam; trình diễn thử nghiệm kết nối dữ liệu giữa máy tính bảng và hệ thống webgis.

Tại hội thảo, đã có nhiều câu hỏi, góp ý, đánh giá nhằm hướng tới xây dựng hoàn thiện bộ công cụ thu thập dữ liệu, ứng dụng máy tính bảng và hệ thống webgis trong chi trả DVMTR, cụ thể như: Cần xem lại lượng thông tin đưa vào biểu mẫu báo cáo; khi thực hiện báo cáo biểu mẫu cần nhập thông tin chung ban đầu của các cộng đồng, nhóm hộ; sử dụng cụm từ “Hỗ trợ công tác xác định diện tích chi trả DVMTR” cho hệ thống webgis và ứng dụng máy tính bảng; ủng hộ bộ công cụ thu thập dữ liệu, ứng dụng máy tính bảng và hệ thống webgis tại 02 tỉnh nhưng phải dựa vào số liệu kiểm kê rừng.

Kết luận hội thảo ông Nguyễn Bá Ngãi, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đồng tình, ủng hộ với bộ công cụ thu thập dữ liệu, ứng dụng máy tính bảng và hệ thống webgis tại 02 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.

Nguyên Phương

 

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan