Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 27/10/2017, tại Văn phòng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra cuộc họp bàn về Quy chế phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế. Mở đầu cuộc họp ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và ông Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã nêu mục đích, nguyên tắc và phương pháp của buổi họp để có cái nhìn tổng quan về Quy chế phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh. Tiếp theo đó ông Trần Quốc Cảnh, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã trình bày bản Dự thảo về Quy chế phối hợp giữa 02 đơn vị.

Bản Dự thảo Quy chế phối hợp có tổng cộng 03 Chương và 09 Điều, trong đó nêu rõ những quy định chung, nội dung phối hợp và tổ chức thực hiện giữa 02 đơn vị. Trong bản Dự thảo đã nêu rất rõ trách nhiệm phối hợp của Chi cục Kiểm lâm và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, sơ bộ gồm các nội dung như: Về phía Chi cục Kiểm lâm tổ chức công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trì thành lập đoàn phúc tra, nghiệm thu diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), xây dựng kế hoạch chi trả tiền DVMTR hằng năm, tuyên truyền, hướng dẫn người dân quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR hiệu quả, đúng mục đích; xác minh hiện trạng, chất lượng rừng trong khu vực rừng cung ứng DVMTR; kiểm tra, duy trì và phát triển tài nguyên rừng cung ứng DVMTR. Về phía Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức triển khai tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý bảo vệ rừng chi trả DVMTR; thông báo kịp thời kết quả kiểm tra, giám sát chất lượng rừng bằng công nghệ ảnh viễn thám; tổ chức việc nghiệm thu, đánh giá số lượng, chất lượng rừng để làm cơ sở thanh toán tiền chi trả DVMTR…

Tại cuộc họp đã có nhiều góp ý, đánh giá nhằm hướng tới xây dựng Quy chế phối hợp. Đại diện Hạt Kiểm lâm A Lưới và Nam Đông góp ý tập trung vào công tác làm hồ sơ thanh toán tiền DVMTR; kiểm tra diện tích rừng cung ứng DVMTR; giám sát, quản lý việc sử dụng tiền chi trả DVMTR của cộng đồng, nhóm hộ. Ngoài ra, còn nhiều ý kiến khác về công tác lập kế hoạch, phúc tra, nghiệm thu và đặc biệt nhấn mạnh sự phối hợp giữa 02 đơn vị trong Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời về trình lập, phê duyệt kế hoạch thu, chi, nghiệm thu và thanh quyết toán tiền chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kết luận tại cuộc họp 02 bên đã thống nhất chỉnh sửa bản Dự thảo theo các góp ý và tiến hành ký kết Quy chế phối hợp vào ngày 20/11/2017.

                                                                                           Nguyên Phương

 

          

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan