Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm, từ ngày 28/10 - 04/11/2021, Đoàn công tác Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh do ông Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc làm Trưởng đoàn, tổ chức làm việc với UBND các xã để nắm bắt tình hình nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện chính sách chi trả DVMTR. Tham gia cùng Đoàn có lãnh đạo Hạt Kiểm lâm các huyện A Lưới, Nam Đông; Lãnh đạo UBND các xã Hồng Thái, Trung Sơn, Hồng Thượng huyện A Lưới; xã Thượng Quảng, Thượng Nhật, Thượng Lộ huyện Nam Đông; các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình và cá nhân nhận khoán quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn.

Trong quá trình làm việc, Đoàn đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR tại các xã từ khi triển khai chính sách chi trả đến nay. Kết quả báo cáo cho thấy, nhận thức của người dân về rừng đã thay đổi rõ rệt từ khi có nguồn tiền DVMTR, nhờ đó công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng có nhiều chuyển biến tích cực, người dân sống ven rừng có công ăn việc làm, đời sống được nâng lên, an sinh xã hội được góp phần đảm bảo. Số vụ vi phạm lâm luật trên địa bàn giảm đáng kể. Qua đây, Đoàn cũng tiếp nhận nhiều ý kiến từ các chủ rừng gặp phải khó khăn, vường mắc trong quá trình thực hiện.

Đoàn làm việc đánh giá rất cao những kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn các xã. Qua đó, mong muốn trong năm tiếp theo các chủ rừng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng; các bên liên quan hỗ trợ, quan tâm, đưa ra giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế mà các chủ rừng gặp phải để phát huy hơn nữa hiệu quả chính sách chi trả DVMTR.

Một số hình ảnh buổi làm việc tại các xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

Ông Trần Quốc Cảnh, Phó giám đốc Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh phát biểu

tại buổi làm việc

Ông Hồ Văn Khuých, Phó chủ tịch UBND xã Trung Sơn báo cáo kết quả thực hiện

chính sách chi trả DVMTR tại xã

Ông Nguyễn Văn Ốp đại diện nhóm hộ phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Ông Hồ Văn Sao, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm A Lưới phát biểu tại buổi làm việc

                                                                               Thanh Hiếu

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan