Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 19/02/2020, Chi bộ 5 - Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức đại hội chi bộ lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020-2022. Tham dự đại hội có Đồng chí Phạm Ngọc Dũng - Bí thư Đảng bộ Bộ phận Chi cục Kiểm lâm.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Hiền, Bí thư chi bộ Báo cáo nhiệm vụ chính trị cơ bản năm 2017-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời, thảo luận và thông qua phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Phạm Ngọc Dũng - Bí thư Đảng bộ Bộ phận ghi nhận những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, bên cạnh đó cần tập trung các giải pháp đồng bộ khắc phục khó khăn, hạn chế, phát huy tính sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng trong thời gian tới; định hướng cho Chi bộ một số nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm và các giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và trách nhiệm cao, phát huy tính dân chủ của mỗi đảng viên, Chi bộ 5 đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết và bầu Bí Thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020-2022 với sự tán thành 100% Đảng viên tham dự.

Đại hội Chi bộ 5 - Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2020-2022 đã được tiến hành nghiêm túc, dân chủ đúng quy định./.

Thanh Hiếu

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan