Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong thời gian qua, công tác truyền thông đã góp phần rất lớn vào kết quả thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Để tuyên truyền, quảng bá rộng rải hơn nữa chính sách chi trả DVMTR đến các chủ rừng, chính quyền và nhân dân địa phương ở những nơi có rừng cung ứng DVMTR, các cơ sở sử dụng DVMTR  thì việc sử dụng các phương tiện, công cụ truyền thông là rất quan trọng, trong đó truyền thông lưu động đã và đang cho hiệu quả tích cực.

Từ ngày 03 – 19/9/2019, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập đoàn đi tổ chức truyền thông lưu động chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn 38 xã/phường/thị trấn thuộc 05 huyện/thị xã: A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Trà. Nội dung tuyên truyền gồm Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả DVMTR (Hiện nay, đã được thay thế bằng Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ). Với mục đích nâng cao nhận thức cho các chủ rừng, chính quyền và nhân dân địa phương về công tác quản lý, bảo vệ rừng, góp phần thực hiện tốt chính sách chi trả DVMTR. Thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của người dân về chính sách chi trả DVMTR, đồng thời tạo sự lan tỏa đến toàn thể nhân dân địa phương trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Các đơn vị sử dụng DVMTR nhận thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ và lợi ích của việc thực thi chính sách chi trả DVMTR. Đặc biệt tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đến các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình và người dân sống ven rừng có rừng cung ứng DVMTR.

Đoàn tuyên truyền lưu động về chính sách chi trả DVMTR của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cùng đại diện các cộng đồng, nhóm hộ đang thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn 05 huyện/thị xã đã sử dụng xe ô tô, xe máy tuyên truyền gắn loa phát thanh và trang trí băng rôn khẩu hiệu đi đến các trục đường chính trong các khu vực đông dân cư, nhà văn hóa cộng đồng, UBND 19 xã/thị trấn: A Roàng, Hương Lâm, Hương Phong, Phú Vinh, Hồng Thượng, Hồng Thái, Hồng Kim, Hồng Quảng, Nhâm, Đông Sơn, Bắc Sơn, Hồng Trung, A Ngo, Sơn Thủy, Hồng Hạ, Hương Nguyên, A Đớt, Hồng Bắc và thị trấn A Lưới huyện A Lưới; 10 xã: Thượng Quảng, Thượng Long, Thượng Nhật, Thương Lộ, Hương Sơn, Hương Giang, Hương Hòa, Hương Hữu, Hương Lộc và Hương Phú huyện Nam Đông; 03 xã: Lộc Hòa, Lộc Thủy và Lộc Tiến huyện Phú Lộc; 03 xã: Phong Mỹ, Phong Sơn và Phong Xuân huyện Phong Điền và 03 xã/phường: Hồng Tiến, Bình Thành và phường Hương Vân thị xã Hương Trà để phát bản tin tuyên truyền, phổ biến về chính sách chi trả DVMTR.

Thông qua hoạt động truyền thông lưu động để tuyên truyền chính sách một cách sâu sát và tác động tích cực đến nhận thức của người dân trên địa bàn các xã, các cộng đồng dân cư thôn bản trong việc nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng, giúp người dân hiểu rõ hơn nội dung chính sách chi trả DVMTR trong việc quản lý bảo vệ rừng, cung ứng nguồn nước cho sản xuất thủy điện, nước sạch và tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân làm nghề rừng. Hoạt động truyền thông lưu động về chính sách chi trả DVMTR của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền các cấp, các đơn vị liên quan và sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân ở các địa phương đang thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Một số hình ảnh về hoạt động truyền thông lưu động tại 05 huyện/thị xã:

                                                                                             Vương Hoa

 

 

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan