Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 28 tháng 11 năm 2017 Chi cục Kiểm lâm cùng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã ban hành Quy chế phối hợp số 171/QCPH-CCKL-QBV&PTR về việc Phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng. 

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về