Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 22/01/2021, tại Văn phòng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Tham dự Hội nghị có Bà Nguyễn Thị Hoài Phương - Phó Ban Thi đua, khen thưởng thuộc Sở Nội vụ và đại diện lãnh đạo của 13 đơn vị thuộc Khối Sự nghiệp bao gồm: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, BQL Khu vực phát triển đô thị tỉnh, Vườn Quốc gia Bạch Mã, Bệnh viện Trung ương Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền trung, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Trung tâm Festival Huế, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Viện nghiên cứu phát triển tỉnh đã tiến hành ký kết Giao ước thi đua năm 2021 và cùng nhau tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021. Với quyết tâm hoàn thành tốt và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021 của đơn vị nhằm góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình trọng điểm năm 2021 theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Bộ, Ngành, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định Khối trưởng và Khối phó của Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp. Theo đó, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế là Khối trưởng; Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh là Khối phó.

Ông Nguyễn Xuân Hiền - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế - Trưởng Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp phát biểu, báo cáo công tác chuẩn bị cho Hội nghị và trình bày Quy chế phối hợp hoạt động của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp và Bản cam kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, hoàn thiện nội dung các văn bản và thống nhất ký kết Giao ước thi đua với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”.Theo đó, các đơn vị xác định phương châm hành động phù hợp, phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2021, gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm 2021, các đơn vị trong khối tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin và các tiến bộ khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc. Tăng cường sự phối hợp, giao lưu thường xuyên giữa các đơn vị trong Khối về các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, kịp thời trao đổi thông tin, kinh nghiệm tạo sự đoàn kết, gắn bó bền chặt giữa các đơn vị trong Khối. Duy trì nền nếp thực hiên quy chế làm việc, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động, làm tốt công tác giữ gìn trật tự, an toàn cơ quan, tích cực giữ vững đoàn kết nội bộ; quan tâm chăm lo, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tình thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tích cực tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng…

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong Khối đánh giá cao công tác chuẩn bị và sự phối hợp tốt giữa các đơn vị trong Khối. Các phong trào thi đua đã tạo khí thế sôi nổi trong Khối, gắn liền với nhiệm vụ chính trị được giao trên tinh thần động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 với vai trò là trưởng khối Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế cam kết phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ, các chương trình công tác năm 2021.

                                                                                 Vương Hoa

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan