Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Chiều ngày 10/02/2023, nhằm nâng cao việc thực hiện quy chế dân chủ và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công nhân viên. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị cán bộ, công nhân viên năm 2022 nhằm đánh giá kết quả đã đạt được trong năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Xuân Hiền – Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Hiền – Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đã đánh giá cao những kết quả mà công đoàn của đơn vị đã đạt được trong năm 2022. Lãnh đạo Quỹ mong muốn trong năm tiếp theo 2023, đơn vị tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và quan tâm chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, công nhân viên; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, có tinh thần đoàn kết cao, cùng với Ban lãnh đạo Quỹ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; báo cáo công tác Ban Thanh tra nhân dân năm 2022 và chương trình công tác năm 2023; báo cáo thu chi tài chính và trình bày Dự thảo sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Trong năm 2022 vừa qua với sự nổ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, để ghi nhận kết quả đó, Giám đốc Quỹ tỉnh đã công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 tại Quyết định số 266/QĐ-QBV&PTR ngày 22/12/2022, trong đó: Về danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho 02 tập thể: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Kế hoạch - Kỹ thuật; Về cá nhân: Lao động tiên tiến cho 15 cá nhân trong đơn vị; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 02 cá nhân.

Bà Bùi Nguyễn Cẩm Tú – Thư ký Hội nghị trình bày dự thảo Nghị quyết của Hội nghị. Đoàn chủ tịch xin ý kiến Hội nghị, và tiến hành thảo luận trên tinh thần chân thực, khách quan, cởi mở, thẳng thắn, dân chủ; Hội nghị đã giải đáp các ý kiến, kiến nghị của đại biểu, các đại biểu tham dự và đóng góp ý kiến. Hội nghị tiếp thu các ý kiến đóng góp của toàn thể cán bộ, công nhân viên và cám ơn những ý kiến trao đổi quý báu của đồng chí Lãnh đạo. Đây là những ý kiến rất quan trọng, sẽ bổ sung vào văn kiện Hội nghị.Với sự thống nhất cao của 100% các thành viên trong Hội nghị, Hội nghị giao cho Lãnh đạo cơ quan và BCH công đoàn, lãnh đạo các đoàn thể trong cơ quan thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị đã thông qua.

Nhìn chung, Hội nghị cán bộ, công nhân viên của đơn vị diễn ra nghiêm túc thực hiện đúng quy trình. Tại hội nghị, cán bộ, công nhân viên đều mạnh dạn phát biểu ý kiến một cách sôi nổi, thể hiện tinh thần dân chủ cao, đóng góp ý kiến chân tình, thẳng thắn, có gợi mở một số giải pháp để nâng cao chất lượng trong công tác thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay thế và các nhiệm vụ liên quan. Đơn vị thực hiện tốt phong trào thi đua, tìm mọi biện pháp nâng cao chất lượng các hoạt động. Với tinh thần đoàn kết nhất trí cùng chung tay góp sức xây dựng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế ngày một phát triển vững mạnh, Lãnh đạo Quỹ và Chủ tịch công đoàn đã thực hiện đăng ký giao ước thi đua hàng năm; thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công nhân viên năm 2022, 100% cán bộ, công nhân viên Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đều biểu quyết đồng thuận, nhất trí thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023./.

                                                                                  Quang Dũng

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan