Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực hiện kế hoạch truyền thông, tập huấn năm 2019 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, để nâng cao hiểu biết, năng lực thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) cho các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao; Từ ngày 08/10 - 22/10/2019 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tổ chức 12 lớp tập huấn với 02 nội dung: Hướng dẫn lập hồ sơ chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Hướng dẫn mở tài khoản và quy trình chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng qua hệ thống ViettelPay. Tham gia tập huấn có đại diện UBND xã, kiểm lâm địa bàn và chủ rừng là Ban quản lý rừng cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình thuộc 17 xã trên địa bàn 04 huyện có rừng cung ứng DVMTR: Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc và A Lưới.

Chương trình tập huấn giúp cho kiểm lâm địa bàn, cán bộ phụ trách chi trả DVMTR xã, các chủ rừng nắm và thiết lập được các thủ tục, hồ sơ chi trả tiền DVMTR theo các quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, giúp các chủ rừng tiếp cận dịch vụ thanh toán điện tử tiền DVMTR thông qua hệ thống ViettelPay, tiến tới hoàn thiện công tác chi trả DVMTR cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh không dùng tiền mặt.

Với phương pháp tập huấn trình bày bằng Powerpoint giúp học viên tiện theo dõi, nắm bắt và thực hiện thảo luận nhóm, thực hành, trình bày kết quả thảo luận giúp cho lớp tập huấn được sôi nổi và học viên dễ tiếp thu, dễ nhớ và thực hành được ngay sau khi tập huấn. giảng viên tiến hành hướng dẫn trực tiếp “cầm tay chỉ việc” cho các chủ rừng.

Sau mỗi buổi tập huấn kết thúc, các học viên nắm, hiểu rõ hơn và thiết lập được các thủ tục, hồ sơ chi trả tiền DVMTR theo các quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Các học viên tham gia đầy đủ, đúng thành phần, các chủ rừng nắm được quy trình chi trả tiền DVMTR qua hệ thống ViettelPay; đồng thời mở được tài khoản phục vụ công tác chi trả tiền DVMTR năm 2019.

Trong đợt tập huấn này, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đã từng bước nâng cao chất lượng thực hiện chính sách chi trả DVMTR cho các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh nhà.

 

                                                                                              Vương Hoa

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan