Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2017, Đoàn công tác của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR tại 02 đơn vị là Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới và Ban Quản lý Rừng phòng hộ A Lưới. Thành phần Đoàn công tác gồm có: Ông Nguyễn Xuân Hiền - Giám đốc Quỹ, làm trưởng đoàn; Ông Trần Quốc Cảnh - Phó Giám đốc Quỹ và các cán bộ phụ trách kiểm tra, giám sát, cán bộ kỹ thuật, kế toán của Quỹ.

Trong ngày 5/6 - 6/6/2018, Đoàn tiến hành làm việc tại Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới, tham gia làm việc với Đoàn có ông Lê Nhân Đức - Hạt trưởng, ông Trần Đình Thiện - Phó Hạt trưởng và bộ phận Quản lý bảo vệ rừng của Hạt.

Từ ngày 7/6 - 9/6/2018, làm việc tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ A Lưới có ông Văn Thân - Giám đốc, ông Hồ Văn Quân - Phó Giám đốc và các cán bộ phụ trách kỹ thuật, kế toán của đơn vị.

Theo chương trình làm việc, ông Nguyễn Xuân Hiền - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh triển khai kế hoạch và các nội dung kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR năm 2017. Tiếp đến, lãnh đạo đơn vị được kiểm tra, giám sát báo cáo tình hình triển khai, tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR năm 2017; những thuận lợi và khó khăn mà đơn vị gặp phải trong quá trình thực hiện đồng thời có các đề xuất kiến nghị.

Ngoài kiểm tra kết quả thực hiện Chính sách chi trả DVMTR theo báo cáo, Đoàn tập trung kiểm tra hồ sơ, thủ tục công tác giao khoán và chi trả cho đối tượng nhận khoán bảo vệ rừng của đơn vị; song song đó lựa chọn ngẫu nhiên một số đối tượng nhận khoán để phỏng vấn, đánh giá công tác quản lý, bảo vệ rừng và sử dụng tiền chi trả DVMTR.

Trong đợt kiểm tra này, Đoàn cũng đã kiểm tra thực tế hiện trường một số diện tích rừng đã giao khoán quản lý bảo vệ năm 2017 và diện tích rừng cung ứng DVMTR trong năm 2018 của đơn vị.

Qua tiến hành kiểm tra, giám sát, Đoàn công tác ghi nhận những kết quả đã đạt được của 02 đơn vị trong việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ, khắc phục những tồn tại, hạn chế để việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR ngày càng hiệu quả, chất lượng hơn trong thời gian tới.  

                                                                                         Quang Tiến

 

 

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan