Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 14/5 - 15/5/2020, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk (Quỹ Đắk Lắk) tổ chức chuyến tham quan, học tập và chia sẻ kinh nghiệm trong giám sát và đánh giá Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế (Quỹ Huế). Đoàn công tác do ông Võ Minh Quân, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk làm trưởng đoàn; Ông Nguyễn Chiến Cường, Phòng nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam; Ông Nguyễn Ngọc Quang - Điều phối dự án Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature).

Nhằm chia sẻ kinh nghiệm về triển khai và thực hiện hệ thống giám sát và đánh giá chi trả DVMTR, cũng như sự tham gia của cộng đồng địa phương trong quá trình sử dụng thiết bị di động trong tuần tra bảo vệ rừng và thu thập dữ liệu, Quỹ Huế đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về hệ thống giám sát và đánh giá chi trả DVMTR mà Quỹ Huế đang sử dụng: Giới thiệu hệ thống giám sát và đánh giá, phân tích dữ liệu, xuất báo cáo và cơ sở dữ liệu của hệ thống; Trao đổi và đề xuất những ý tưởng/ chuyên môn nhằm đóng góp cho hệ thống giám sát và đánh giá chi trả DVMTR ở cấp Trung ương.

Sau khi đươc được nghe ông Trần Quốc Cảnh, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế trình bày về việc ứng dụng công nghệ WebGis trong giám sát, đánh giá chi trả DVMTR tại địa phương; Đoàn đã đi thực địa và có buổi gặp gỡ, trao đổi với các nhóm hộ tại xã Hương Nguyên, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại đây, các nhóm hộ đã giới thiệu quá trình được giao quản lý, bảo vệ rừng, cách thức tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ rừng cộng đồng; chia sẻ việc tiếp nhận tiền DVMTR, công tác quản lý, sử dụng tiền DVMTR. Đồng thời, các nhóm đã thao tác, sử dụng máy tính bảng trong việc ứng dụng công nghệ để giám sát, quản lý và đi tuần tra diện tích rừng cung ứng DVMTR.

Kết thúc chuyến công tác, đại diện lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk rất ấn tượng với những kết quả mà Quỹ Huế đạt được trong thực hiện chính sách, đặc biệt là ứng dụng công nghệ WebGIS trong công tác giám sát, đánh giá chính sách chi trả DVMTR. Qua đây, Quỹ Đắk Lắk cũng gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của Quỹ Huế, đồng thời mong muốn hai Quỹ cần tiếp tục phát huy, tăng cường trao đổi chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện Chính sách chi trả DVMTR ngày càng hiệu quả./.

                                                                                              Thanh Hiếu

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan