Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 21 tháng 02 năm 2023 Bộ Nông nghiệp và Phát Triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 641/QĐ-BNN-TCLN về việc Ban hành Kế hoạch chia sẻ lợi ích từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ.

Bộ Nông nghiệp và Phát Triển nông thôn đã ban hành Thông Tư số 25/2022/TT-BNNPTNT vào ngày 30 tháng 12 năm 2022 Về việc Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Ngày 17 tháng 01 năm 2018 Bộ Tài Chính ban hành thông  tư số 04/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng.

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Bộ Nông nghiệp và Phát Triển nông thôn đã ban hành Thông Tư số 23/2017/TT-BNNPTNT vào ngày 15 tháng 11 năm 2017 Về việc Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

 Ngày 02/ 11/2016 Chính phủ đã ban Nghị định 147/2016/NĐ-CP về việc Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 99/2010/NĐ – CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Thông tư số 85/2012/TT-BTC ngày 25/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng

Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 10/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng

Nghị định số 05/2008/NĐ-CP về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về