Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

A Lưới là một trong những huyện vùng cao của tỉnh Thừa Thiên Huế, có diện tích được chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) lớn nhất của tỉnh. Năm 2018, tổng số tiền chi trả cho các chủ rừng, tổ chức trên địa bàn huyện gần 27 tỷ đồng (chiếm gần 56% tổng số tiền chi trả DVMTR trên toàn tỉnh), trong đó có hơn 5,3 tỷ đồng được chi trả cho 31 cộng đồng, 170 nhóm hộ và 112 hộ gia đình. Đây là nguồn lực lớn để các cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình tăng cường tuần tra, canh gác, bảo vệ rừng được giao đồng thời thúc đẩy phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập. Nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, sử dụng có hiệu quả tiền chi trả DVMTR, hằng năm, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đều chú trọng xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR của các chủ rừng.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019, trong đợt này (Từ ngày 02/4 - 12/4/2019), Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR đối với 67 Ban Quản lý Rừng cộng đồng, nhóm hộ tại các xã: Hồng Kim, Hồng Thái, Hồng Thượng, Hương Lâm, Hương Phong, A Ngo, A Roàng và Hồng Hạ thuộc huyện A Lưới. Tham gia cùng Đoàn có đại diện Lãnh đạo, cán bộ phụ trách DVMTR của UBND xã và Kiểm lâm địa bàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR năm 2018 theo bộ công cụ giám sát, đánh giá; Các hồ sơ, chứng từ liên quan đến công tác tuần tra bảo vệ rừng và quản lý, sử dụng tiền DVMTR năm 2018 của các cộng đồng, nhóm hộ.

Trong quá trình làm việc, căn cứ các biểu mẫu giám sát, báo cáo kết quả thực hiện năm 2018 của các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra, đối chiếu sổ sách ghi chép, chứng từ liên quan đến hoạt động tuần tra, bảo vệ rừng và quản lý, sử dụng tiền DVMTR năm 2018 của các chủ rừng. Trong đợt kiểm tra lần này, Đoàn kiểm tra cũng đã lựa chọn ngẫu nhiên thành viên của một số Ban Quản lý Rừng cộng đồng, nhóm hộ để liên lạc, gọi hỏi về việc nhận tiền công tuần tra, bảo vệ rừng, về các dụng cụ được cấp phát,…. Đồng thời, đã tổ chức đi kiểm tra hiện trường rừng cung ứng DVMTR của một số cộng đồng, nhóm hộ. Điểm đáng ghi nhận trong đợt kiểm tra này, ở địa bàn xã Hồng Hạ, ngoài việc đôn đốc, giám sát các nhóm hộ thực hiện kế hoạch tuần tra, bảo vệ rừng, chính quyền địa phương nơi đây đã chủ động cùng với các nhóm hộ xây dựng kế hoạch chốt chặn, cử thành viên trong nhóm trực 24/24 giờ tại các tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép. Thiết nghĩ, đây là hoạt động rất ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay nhằm góp phần ngăn chặn các tác động tiêu cực đến các khu rừng tự nhiên.

Bên cạnh đó, có nhiều Ban Quản lý Rừng cộng đồng, nhóm hộ ở xã Hồng Thượng, Hồng Kim, A Roàng đã họp bàn, thống nhất thực hiện vay vốn phát triển sinh kế từ tiền chi trả DVMTR. Qua thăm quan một số hoạt động sinh kế của bà con như chăn nuôi bò, heo, gia cầm, nuôi cá, trồng rừng kinh tế,…bước đầu cho thấy đã có những kết quả rất tích cực, góp phần tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân sống ven rừng.

Thông qua kiểm tra, Đoàn cũng đã phát hiện và chỉ ra những một số tồn tại, hạn chế trong quá trình quản lý, ghi chép sổ sách, chứng từ sử dụng tiền DVMTR của các Ban Quản lý Rừng cộng đồng, nhóm hộ; song song đó đề nghị UBND xã, Kiểm lâm địa bàn tăng cường giám sát, hỗ trợ và hướng dẫn các cộng đồng, nhóm hộ trên địa bàn. Trong thời gian tới, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn các huyện được chi trả DVMTR: Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Trà. Việc tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR của các chủ rừng giúp nâng cao hơn nữa hiểu biết và khả năng thực thi chính sách, góp phần thực hiện chính sách chi trả DVMTR ngày càng hiệu quả và có chiều sâu hơn./.

 

                                                                                           Quang Dũng

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan