Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Định kỳ 3 năm, các bộ trưởng môi trường từ sáu nước Tiểu vùng sông Mêkông (GMS) tập hợp để xem xét tiến độ và xây dựng chương trình hợp tác về môi trường trong tiểu vùng thuộc Chương trình hợp tác kinh tế GMS.

Hội nghị Bộ trưởng Môi trường GMS lần thứ 5 được tổ chức từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 năm 2018 tại Chiang Mai,Thái Lan. Phiên họp chính thức của Bộ trưởng EMM-5 vào ngày 1 tháng 2 được tổ chức trước 2 ngày diễn ra các sự kiện bên lề vào ngày 30 và 31 tháng 1.

Chủ đề chung của EMM-5 là "Hợp tác GMS về Môi trường hướng tới sự phát triển toàn diện và bền vững". Sự kiện này tạo ra sự đồng thuận cấp cao từ các nước GMS và các đối tác phát triển để mở rộng đầu tư xanh để giải quyết những thách thức về môi trường ở tiểu vùng.

EMM-5 - sự kiện hàng đầu của Nhóm Công tác GMS về Môi trường (WGE) - được tổ chức bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan và Trung tâm Hoạt động Môi trường do ADB lãnh đạo. Có khoảng 280 người tham dự. Các đại biểu bao gồm các nhà lãnh đạo môi trường và các quan chức cao cấp của chính phủ từ các bộ ngành then chốt, các nhân viên cao cấp của Ngân hàng Phát triển Châu Á, đại diện của các tổ chức phát triển quốc tế và khu vực, và các giám đốc các công ty công nghệ xanh..

Có 3 lĩnh vực Phát triển xanh, Công nghệ thân thiện môi trường, Cơ sở hạ tầng bền vững và khả năng phục hồi của khí hậu được trình bày tại Hội nghị lần này. Trong trong tổng số 7 bài trình bày về chủ đề Công nghệ thân thiên với môi trường, WWF-Việt Nam và Quỹ BVPTR tỉnh Thừa Thiên Huế được mời tham dự để trình bày sản phẩm về khung giám sát đánh giá chi trả dịch vụ môi trường rừng và công cụ phần mềm quản lý thông minh chi trả DVMTR

Qua hội thảo, ban tổ chức đánh giá cao hiệu quả sản phẩm, khả năng áp dụng rộng rãi cũng như đề xuất một số vấn đề liên quan đến đánh giá chất lượng rừng trong phạm vị chi trả.

                                                                                                Quốc Cảnh

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan