Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực hiện kế hoạch hoạt động truyền thông, ngày 14/6/2017 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh (TRT), Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Thủy và các chủ rừng là các hộ nhận khoán xây dựng phóng sự “Phản ánh tác động của Chính sách chi trả tiền DVMTR trong việc giao khoán quản lý bảo vệ rừng”.

Cũng như nhiều đơn vị chủ rừng được cung ứng DVMTR trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy là một đơn vị nằm trong diện được chi trả tiền DVMTR. Năm 2016, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Quyết định số 860, 862, 863/QĐ-UBND ngày 26/4/2016, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Thủy nhận được số tiền: 736.352.000 đồng. Thực hiện công tác bảo vệ phát triển rừng, BQL Rừng phòng hộ Hương Thủy đã tổ chức thực hiện giao khoán cho 09 nhóm hộ với diện tích giao khoán là 5.790,96 ha chiếm 100 % diện tích chi trả.

Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Thủy đã xây dựng phương án QLBVR đã được Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt. Qua phương án đơn vị lập các kế hoạch, đồng thời xác định các khu vực trọng điểm để tổ chức tuần tra, truy quét nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến rừng. Hộ được nhận khoán đã chủ động kế hoạch trong công tác tuần tra rừng trên địa bàn phân công, chịu sự quản lý kiểm tra, giám sát của trạm BVR khe Hụp, khe Dâu. Thường xuyên tuần tra nhằm phát hiện và có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến rừng như: khai thác, lấn chiếm đất rừng, săn bắt động vật rừng trái phép, PCCCR. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức kiểm tra truy quét trên tuyến Hữu Trạch (Diện tích đơn vị quản lý bảo vệ và được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng).

Điểm đáng ghi nhận trong công tác quản lý bảo vệ rừng là đã tạo thêm việc làm cho lao động là người dân địa phương, qua đó giúp tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn, bình quân thu nhập khoảng 3tr đồng/người/tháng.Việc chi trả dịch vụ môi trường rừng kịp thời trong những năm qua không chỉ giúp cho hoạt động tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng của đơn vị ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn mà còn góp phần hỗ trợ đơn vị có điều kiện để tổ chức, bảo vệ tốt khi rừng được giao cho đơn vị quản lý. Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ phát triển rừng, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Thủy đã thực hiện tốt công tác giao khoán bảo vệ rừng và mang lại hiệu quả cao.

                                                                                      Vương Hoa

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan