Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Nhằm đảm bảo sự thống nhất trong quản lý tuần tra bảo vệ rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng “Sổ tay tuần tra bảo vệ rừng cung ứng DVMTR”.

Cuốn sổ này nhằm để hướng dẫn các hộ, nhóm hộ và cộng đồng dân cư nhận quản lý bảo vệ rừng tổ chức tốt công tác bảo vệ rừng chi trả DVMTR, đồng thời giúp các chủ rừng, các cơ quan liên quan theo dõi tình hình, triển khai các hoạt động bảo vệ rừng trên khu vực rừng được giao quản lý và việc chi trả đem lại hiệu quả cao.

Danh sách file đính kèm

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan