Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

HỒ SƠ ĐỐI VỚI CHỦ RỪNG LÀ NHÓM HỘ

 

I. Hồ sơ chi trả

1.1 Giấy đề nghị tạm ứng (Nếu thực hiện tạm ứng 06 tháng đầu năm):

- Giấy đề nghị tạm ứng bằng tiền mặt (Mẫu số 1.1/NH) hoặc Giấy đề nghị tạm ứng bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng (Mẫu số 1.2/NH).

1.2 Giấy đề nghị thanh toán cuối năm:

- Giấy đề nghị thanh toán bằng tiền mặt (Mẫu số 2.1/NH) hoặc Giấy đề nghị thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng (Mẫu số 2.2/NH).

2. Biểu xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR có xác nhận của UBND cấp xã (Mẫu số 03/NH).

3. Kế hoạch sử dụng tiền chi trả DVMTR (Mẫu số 04/NH).

4. Danh sách thành viên nhóm hộ quản lý, bảo vệ rừng (Mẫu số 05/NH).

5. Biên bản kiểm tra kết quả bảo vệ rừng thực hiện chi trả DVMTR (Hạt Kiểm lâm phối hợp với UBND xã và chủ rừng) (Mẫu số 06/NH).

6. Biểu tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR (Biểu này làm tổng hợp chung cùng các đối tượng khác theo từng xã/phường/thị trấn) (Mẫu số 07) (Theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ).

7. Bản đồ chi trả DVMTR tỷ lệ 1/10.000 (Bản đồ này làm tổng hợp chung cùng các đối tượng khác theo từng xã/phường/thị trấn) (Có xác nhận của UBND cấp xã, Hạt Kiểm lâm và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh).

8. Quyết định giao rừng và đất lâm nghiệp của cấp có thẩm quyền phê duyệt (Bản photo có chứng thực) (Chỉ nộp một lần đầu tiên, trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi thì hồ sơ kèm theo quyết định thay đổi).

9. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Nếu có, nộp bản photo có chứng thực) (Chỉ nộp một lần đầu tiên, trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi thì hồ sơ kèm theo quyết định thay đổi).

10. Giấy chứng minh nhân dân gồm: Trưởng nhóm và Thủ quỹ của Ban Quản lý Rừng nhóm hộ (Bản photo có chứng thực) (Chỉ nộp một lần đầu tiên, trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi thì hồ sơ kèm theo bản thay đổi).

II. Thủ tục thành lập/kiện toàn Ban Quản lý Rừng nhóm hộ

1. Biên bản họp bầu/kiện toàn Ban Quản lý Rừng nhóm hộ.

2. Tờ trình về việc thành lập/kiện toàn Ban Quản lý Rừng nhóm hộ gửi UBND xã.

3. Quyết định về việc thành lập/kiện toàn Ban Quản lý Rừng nhóm hộ của UBND xã.

4. Quy chế quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR.

5. Quyết định phê duyệt Quy chế quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR.

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan