Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 29-30/5/2018, Đoàn kiểm tra giám sát của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2017 của Ban quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ.

Thành phần Đoàn kiểm tra gồm có: ông Nguyễn Xuân Hiền - Giám đốc và các cán bộ phụ trách Kiểm tra - Giám sát, cán bộ kỹ thuật, kế toán của Quỹ. Về phía Ban quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ có ông Trần Đại Phương - Giám đốc, ông Trần Vũ Lương - Kế toán trưởng và các cán bộ phụ trách kỹ thuật của đơn vị. 

Sau khi nghe Giám đốc Quỹ phổ biến nội dung, ông Trần Đại Phương - Giám đốc Ban quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ báo cáo Công tác quản lý bảo vệ rừng cung ứng DVMTR năm 2017 của đơn vị, những thuận lợi và khó khăn mà đơn vị gặp phải trong quá trình thực hiện, đưa ra các đề xuất kiến nghị.

Đoàn kiểm tra giám sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, thủ tục (quản lý sử dụng tiền DVMTR, giao khoán quản lý bảo vệ rừng…) liên quan đến việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR tại văn phòng của đơn vị. Đồng thời, đoàn kiểm tra giám sát đã đi kiểm tra  thực tế hiện trường diện tích rừng được giao khoán quản lý bảo vệ năm 2017 và diện tích cung ứng DVMTR năm 2018 của đơn vị.

 

Nhìn chung, đơn vị đã thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng trên diện tích được giao. Qua quá trình kiểm tra Đoàn đã có những đánh giá cũng như góp ý nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, thực hiện tốt chính sách chi trả DVMTR trong năm 2018.

                                                                                      Quỳnh Chi

 

 

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan