Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Sáng ngày 22/01/2024, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị công nhân viên chức năm 2024 nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 đồng thời đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện năm 2024.

Hội nghị đã nghe Báo cáo hoạt động công đoàn 2023, phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động Ban thanh tra nhân dân, phương hướng nhiệm vụ năm 2024Công khai việc sử sụng tài chính của cơ quan, trong đó có kết quả thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu và quản lý tài sản năm 2024.

Hội nghị đã tổ chức ký cam kết của tập thể, cá nhân trong thực hiện các phong trào thi đua; ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn; đăng ký các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân và hưởng ứng các phong trào thi đua, khơi dậy truyền thống yêu nước đáp ứng các yêu cầu trong quá trình công tác.

Tiếp thu ý kiến đóng góp, kiến nghị, đề xuất của viên chức, người lao động. Đồng chí Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nguyễn Tất Tùng  ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của viên chức, người lao động trong năm qua. Với kết quả đó, năm 2023, 100% phòng, cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 02 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Bên cạnh đó tại Hội nghị đã bầu ra được 03 đồng chí vào Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2026. Nhằm  giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Giám đốc Quỹ tiếp tục yêu cầu toàn thể viên chức và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác tham mưu. Không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh và cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

                                                                                           Thùy Dung

Chia sẻ:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • LinkedIn
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Netvibes
 • Twitter
 • In
 • Giới thiệu cho bạn bè
 • Trở về

 


Các bài viết liên quan